Kaiyodo Plesiosaur Model

 

 

 

Resin plesiosaur  model kit from Kaiyodo, Japan.